25/12/20  Tin của trường  165
Mừng Đảng Mừng Xuân Tân Sửu
 10/08/20  Tin của trường  164
THẮP SÁNG ƯỚC MƠ 2019 - 2020 
 25/04/16  Tin của trường  463
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Bình Chánh.